Leftist Parties of the World

Russian Federation

Last update: July 31, 2004

PARTY PERIODICALS CONTACT IDEOL. INTERNAT. ELECTION
parl. '03
OTHER
Agrarian Party of Russia Agrarnaya Partiya Rossii APR Rossiiskaya Zemlya e-mail left. soc.   3.90% f. 1993, led by Mikhail Lapshin
All-Union Communist Party Bolsheviks Vsesoyuznaya Kommunisticheskaya Partiya bol'shevikov VKPb Serp i Molot, Raboche-Krestyanskaya Pravda e-mail stal. ICS - f. 1991. led by Nina Andreeva
All-Union Communist Party (Bolsheviks) Vsesoyuznaya Kommunisticheskaya Partiya (bol'shevikov) VKP(b) Bol'shevistskaya Pravda, Bol'shevistskii Listok e-mail stal.   - split from VKPb in 1995, led by Aleksandr Lapin
Alternatives Alternativy   Alternativy, Bulletin e-mail green left.   - f. 2000, led by Alexander Buzgalin
Association of Anarchists' Movements Assotsiatsiya Dvizheniya Anarkhistov ADA Novyi Svet, Vintovka e-mail anar. IAF - f. 1990
Autonomous Action Avtonomnoe Deistvie AD Avtonom, Situatsiya e-mail anar.   - f. 2002
Bolshevik Platform of the KPSS Bol'shevistskaya Platforma v KPSS   Svetoch   stal.   - f. 1991, led by Tat'yana Khabarova
Communist Party of the Russian Federation Kommunisticheskaya Partiya Rossiiskoi Federatsii KPRF Sovetskaya Rossiya, Pravda, Pravda Rossii e-mail left. soc., left. nat. SKP-KPSS 13.50% f. 1993, led by Gennadii Ziuganov
Communist Party of the Republic of Tatarstan Kommunisticheskaya Partiya Respublikii Tatarstan KPRT   e-mail com. SKP-KPSS   f. 1991
Communist Party of the Russian Federation [Tikhonov] Kommunisticheskaya Partiya Rossiiskoi Federatsii [Tikhonov] KPRF[Tikhonov]     left. soc., left. nat.   not existing f. 2004 as split from KPRF
Communist Party of the Soviet Union [Miroshnik] Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza [Miroshnika]     e-mail stal.   - f. 2000 as split from KPSS(LS), led by Vladimir Koryakin
Communist Party of the Soviet Union (Bolshevik) Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza (Bol'shevistskaya) KPSSB   e-mail stal.   - f. 2002, led by Timur Khachaturov
Communist Party of the Soviet Union (Lenin-Stalin) Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza (Lenina-Stalina) KPSS(LS)     stal.   - split from RKRP, f. 1999, led by Viktor Anpilov
Communists of Working Russia Kommunisty Trudovoii Rossii KTP Molniya e-mail stal. ICS - f. 2002 by Working Russia, led by Viktor Anpilov
Communist Party of the Soviet Union [Skvortsov] Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza [Skvortsova]   Narodnaya Gazeta e-mail com.   - f. 1992, led by Sergei Skvortsov
Communist Party of the Union Kommunisticheskaya Partiya Soyuza KPS   e-mail stal.   - f. 2000, led by Oleg Shenin
Communists of Petersburg       e-mail left. soc.   - f. 2003
Confederation of Revolutionary Anarcho-Syndicalists Konfederatsiya Revoliutsionnykh Anarkho-Sindikalistov KRAS Pryamoe Deistvie, Novoe Rabochee Dvizhenie, Chernaya Zvezda e-mail anar. syn. AIT - f. 1995, led by Vladimir Dam'e
Inter-Professional Union of Workers MezhProffessionalny Soyuz Trudyashchikhsya MPST           Moscow organization of KRAS
Crisis Group Gruppa "Krizis"     e-mail centre. left.   - f. 1998
Group of Proletarian Revolutionaries Collectivists English page Gruppa Proletarskikh Revoliutsionerov-Kollektivistov GPRK Proletarskaya Revoliutsiya e-mail left. com.   -  
Federation Anarcho-Communists Federatsiya Anarkho-Kommunistov FAK Protest e-mail anar. com.   - f. 2003
International Communist Union
other page
Internatsionalnogo Komunisticheskogo Soyuza IKS Mirovaya Revolutsia e-mail left. com.   - f. 2000
International Russia Internatsional"naya Rossiia       soc.   - f. 2002, led by Omar Belov
Internationalist Workers Party Mezhdunarodnaya Rabochaya Partiya MezhRP Bulleten' Rabochego Dvizheniya, Zhivoy Marksizm e-mail tro. LIT, ex-Koorkom - f. 1994
Interregional Green Party unofficial Meshregional'naya Partiya Zelen'ikh     e-mail green EFGP -  
League of Realists Soyuz Realistov   Realist e-mail centre left.   - f. 1995, led by Nina Zhukova
Marxist Circle Sankt Peterburg Marxistskii Kruzhok Sankt Petersburg   Antikapitalisticheskaya Gazeta e-mail rad. left.   -  
Marxist Labour Party Marksistskaya Rabochaya Partiya MRP Levy Povorot e-mail left. com.   - f. 1990
Marxist Labour Party (bolsheviks) Marksistskaya Rabochaya Partiya (bol'shevikov) MRP(b) Stachka, Marksist e-mail left. com.   - f. 2001 as split from MRP
Marxist-Leninist-Stalinist Platform of the Communist Movement Marksistskaya Leninsko-Stalinskaya Platforma v Kommunisticheskom Dvizhenii MLSPKD Marxist Circle Sankt Peterburg () periodical Antikapitalisticheskaya Gazeta, Russia e-mail stal.   - f. 1998, led by Teimuraz Avaliani
Marxist Platform Marksistskaya Platforma   Marksistskii listok, Prosveshchenie e-mail com.   - led by Viktor Isaichikov
Motherland - People's Patriotic Union Rodina - Narodno-Patrioticheskii Soyuz Rodina   e-mail left. nat.   9.64% led by Sergei Glazev
New Communist Party Novaya Kommunisticheskaya Partiya NKP   e-mail left. soc.   - f. 2002; led by Andrei Brezhnev
New Left Movement Dvizhenie "Novye Levye" NL   e-mail soc. dem. EESDF - f. 1991, led by Aleksandr Abramovich
New Revolutionary Alternative Novaya Revoliutsionnaya Alternativa NRA   e-mail rad. left.   - f. 1996, pol.-mil.
Organization Committee for the Foundation of the Communist Party of the Russian Federation (leninist) Orgkomitet po Sosdaniyu Kommunisticheskoi Partii Rossiiskoi Federacii (leninskoi) KPRF(l) Kommunist e-mail com.   - f. 2000
Party for Peace and Unity Partiya Mira i Edinstva PME Golos Edinstva e-mail left. nat.   0.26% f. 1996, led by Sazhi Umalatova
Party of Labour Solidarity Partiya Trudovoi Solidarnosti PTS Pravda Truda e-mail left. soc.   not existing f. 2004 as split from RPT
Party of Russia's Revival Partiya Vozrozhdeniya Rossii     tel. +7-95-2083065 centre left.   2.01% f. 2002, led by Gennadii Seleznev
Party of the Dictatorship of the Proletariat
mirror page, other page
Partiya Diktaturi Proletariata PDP Zabastovka e-mail rad. left.   - f. 1990, led by Grigorii Isaev
People's Communist Movement Narodnoe Kommunisticheskoe Dvizhenie NKD Za SSSR! e-mail stal.   - f. 1998, led by Leonid Petrovskii
People's Patriotic Union of Russia Narodno-Patrioticheskii Soyuz Rossii NPSR Sovetskaya Rossiya, Pravda e-mail left. nat.   - f. 1996, alliance dominated by KPRF, led by Gennadii Ziuganov
Political Social Organization "Worker"
mirror page
Obshestvenno-Politicheskoe Ob'edinenie "Rabochii" OPOR Rabochii Vestnik e-mail rad. left.   - f. 1992, led by Boris Ihlov
Regional Party of Communists Regionalnaya Partiya Kommunistov RPK Kommunist Leningrada e-mail com.   - f. 1999, split from Russian Party of Communists, led by Yevgenii Kozlov
Revolutionary Alternative Revoliutsionnaya Alternativa   Levy Radikal, Buntovshik, Tovarish e-mail rad. left.   - f. 2003, led by Alexei Shepovalov
Revolutionary Workers Party Revoliutsionnaya Rabochaya Partiya RRP Rabochaya Demokratiya dlya vas e-mail tro.   - split from other RPP in 2003, led by Sergei Biets
Revolutionary Workers Party Revoliutsionnaya Rabochaya Partiya RRP Rabochaya Demokratiya e-mail tro.   - split from other RPP in 2003, led by Mikhail Doronenko
Russian Communist Party - Communist Party of the Soviet Union Rossiiskaya Kommunisticheskaya Partiya - Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza RKP-KPSS Golos Kommunista e-mail com.   on list of KPRF f. 1991 as Union of Communists, led by Aleksei Prigarin
Russian Communist Workers' Party - Revolutionary Party of Communists Rossiiskaya Kommunisticheskaya Rabochaya Partiya - Revoliutsionnaya Partiya Kommunistov RKRP-RPK Trudovaya Rossiia, Sovetskii Soyuz, Mysl e-mail stal. close to KPSS[OS], ICS on list of KPRF f. 2001 by merger of RKRP and RPK, led by Viktor Tiul'kin and Anatolii Kriuchkov
Russian Ecological Movement (Greens) Rossiiskoe Ekologicheskoe Dvizhenie (Zelenie) REDZ   fax: +7-95-9217812 green   - f. 1996, led by Aleksandr Shubin
Russian Ecological Party "Greens" Rossiiskaya Ekologicheskaya Partiya "Zelenie" REPZ   e-mail green   0.45% f. 2002 by Russian Ecological Party "Cedar", led by Anatolii Panfilov
Russian Green Party Rossiiskaya Partiya Zelenykh     tel.: +7-812-9056805 left. green   - f. 1991
Russian Maoist Party Rossiiskaya Maoistskaya Partiya RMP RMP-news e-mail mao. ICMLPO[M] - f. 2000, led by Dar Zhutayev
Russian Movement for New Socialism Rossiiskoe Dvizhenie za Novyi Sotsializm RDNS   tel.: +7-95-9177188 left. soc.   - alliance f. 1996, led by Oleg Sokolov and Yurii Petrov
Russian Party of Labour Rossiiskaya Partiya Truda RPT   e-mail left. soc.   - f. 2002, led by Oleg Shein
Russian Workers Party Rossiiskaya Rabochaya Partiya RRP Narodnaya Pravda fax: +7-95-2798718 stal. ICS - f. 1994 as split from RKRP, led by Mikhail Popov
Russian Workers' Self-Managment Party Rossiskaya Partiya Samoupravleniya Trudyashikhsya RPST   e-mail centre left.   - f. 1994, led by Svyatoslav Fedorov
Siberian Confederation of Labour Sibirskaya Konfederatsiya Truda SKT Delo Truda, Rabochi e-mail anar. syn.   - f. 1995
Social Democratic Party of Russia Sotsial-Demokaticheskaya Partiya Rossii SDPR     soc. dem. SI cons., EESDF - f. 2001, led by Mikhail Gorbatchev
Social Democratic Party of the Russian Federation Sotsial-Demokaticheskaya Partiya Rossiiskoi Federatsii SDPR   e-mail soc. dem.   - f. 1990, led by Aleksandr Obolenskii
Socialist People's Party of Russia Sotsialisticheskaya Narodnaya Partiya Rossii SNPR   fax: +7-95-9159617 centre left.   - f. 1996, led by Nikolai Gul'binskii
Socialist Resistance Sotsialisticheskoye Soprotivlemiye   Levyi Avangard e-mail tro. CWI - f. 1993
Socialist United Party of Russia (Spiritual Heritage) Sotsialisticheskaya Edinaya Partiya Rossii (Dukhovnoe Nasledie) SEPR   e-mail centre left. nat.   on Rodina list f. 2002 by Socialist Party of Russia and Spiritual Heritage, led by Aleksei Podberezkin
Socialist Workers' Party
unofficial
Sotsialisticheskaya Partiya Trudyashchikhsya SPT Levaia Gazeta fax: 007-095-2068584 left. soc.   - f. 1991, led by Aleksandr Mal'tsev
Socially-Democratic Party of the Russian Federation Sotsialno-Demokraticheskaya Party Rossiiskoi Federatsii SDPRF   e-mail soc. dem.   - f. 2002, led by Maksim Gritsai
Union of Labour Soyuz Truda     e-mail soc. dem.   - f. 1996, led by Andrei Isaev
Union of Marxists Soyuz Marksistov   Perspektiva, Pro et Contra e-mail rad. left.   - f. 1999
United Workers' Front Ob''edinennyi Front Trudyashchikhsya OFT Chto Delat’?   rad. left., ex-stal.   - f. 1989, led by Vladimir Strad'imov
Workers Democracy Rabochaya Demokratiya   Rabochaya Demokratiya 1917 e-mail tro. IMT - f. 1990, formerly called Revolutionary Workers Party (RRP), led by Alexei Petrov and Sergei Marski
Parties probably disbanded
Citizens Forum (Grazhdanskii Forum), Civic Solidarity (Grazhdanskaya Solidarnost'), Communist Party of Bolsheviks of Tartarstan (Kommunisticheskaya Partiya Bol'shevikov Tatarstana), Industrial Workers of the World (IWW), Interregional Socialist Party (Mezhregional'naya Sotsialisticheskaya Partiya), Marxist Workers Group (Marksistskaya Rabochaya Gruppa), Rabochy Group, Revolutionary Anarcho-Syndicalist Group (Gruppa Revoliutsionnykh Anarkho-Sindikalistov, GRAS), Russian Social Democratic Union (Rossiiskii Sotsial-Demokraticheskii Soyuz), Social Democratic Association (Sotsial-Demokraticheskaya Assotsiatsiya, SDA), Social Democrats of Russia (Sotsial-Demokraty Rossii), Union of Grassroots Democracy and Labour (Soyuz Narodovlastiya i Truda, SNT)

Your corrections

Compiled with the support of Peter Krasnopyorov

Copyright Nico Biver, 1999-2004


This page is hosted by Marxists Internet Archive